Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kolon Kanseri Evreleri

Kolon Kanseri Evreleri

Kolon Kanseri Evreleri, Kolon kanserinin hangi derecede yayıldığını anlayabilmek amacı ile evreleme yöntemi uygulanmaktadır. Kalın bağırsak kanseri ya da tıp dilindeki söylenişi ile kolon kanseri evreleri genel olarak 1932 senesinde Dukes tarafından tanımlanan sınıflamaya göre yapılmaktadır.

Kolon Kanseri Evreleri/Dukes sınıflaması

  • Dukes A: Kolon kanseri evreleri içerisinde ilk evre olan bu evrede kanser hücreleri yalnızca hastanın kolonunda yani kalın bağırsağında yer almaktadır. Bu evredeki bir hastanın tedavi görmesi halinde %92 oranında 10 yıl daha yaşama şansı bulunmaktadır.
  • Dukes B: Hastalığın ikinci evresi olan bu evrede kanser kolonun dışına taşmış durumdadır ve hastanın 10 yıl içinde sağ kalma olasılığı %90'dır.
  • Dukes C: Hastalığın üçüncü evresşi olan bu evrede kanser kalın bağırsağın dışında yer alan lenf bezlerine yayılmış durumdadır ve bu evreye gelmiş bir hastanın 10 yıl sağ kalma olasılığı %60'dır.
  • Dukes D: Kolon kanseri evreleri içerisinde son evre olan bu evrede kanser artık karaciğer ve benzeri diğer organlara da sıçramış durumdadır. Bu evreye gelmiş bir hastanın %6-8 oranında 5 yıl sağ kalma olasılığı bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra Amerikan Kanser Komitesi ile Uluslar arası Kanser Birliği tarafından birlikte 1954 senesinde belirlenen TNM isimli sınıflamadaysa kanser tümörünün ebadı T0 ile T4 arasında belirtilmektedir. Bu sınıflamada evrelere ayrılma 1-4 arası olmaktadır. Aşağıda bu sınıflamaya göre kolon kanseri evreleri belirtilmektedir.

Kalın Bağırsak/Kolon Kanseri Evreleri

  • Evre 0: Kolon kanseri evreleri içerisinde ilk evre olan bu evrede kanser ilk safhasındadır. Bu evreye insitu karsinom da denilmektedir. Genellikle bu evrede polipektomi yeterli olmaktadır. Bu evrede nadir olarak kolonun bir kısmının alınması anlamına gelen kolektomi de gerekebilmektedir. Ancak bu evrede ışın tedavisine ya da ilaç tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Evre I: Kolon kanserinin bu evresinde kanser kolonun iç tarafını tutmuş durumdadır. Bu evrenin tedavisinde kolonun kanser hücreleri içeren kısmı alınmakta yani hastaya kolektomi uygulanmaktadır ve lenf bezleri alınmaktadır. Bu evrede de ilk evrede olduğu gibi ışın tedavisi ve ilaç tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır.
  • Evre II: Hastalığın bu evresinde kanser kolonun dışına sıçramış (Metastaz), ancak lenf bezlerinde kanserli hücre yoktur. Bu evrenin tedavisinde kolondaki kanserli kısım alınmakta ve lenf bezleri çıkartılmaktadır. Bu evredeki bir hastada genellikle ilaç tedavisine gerek duyulmamaktadır. Kolon kanserinin bu evresinde yer alan hastalara kanser incelendiğinde derecesinin yüksek çıkması halinde, kanserin başka organlara sıçramış olması halinde, cerrahi müdahale esnasında 12'den daha az lenf bezinin çıkarılmış olması halinde ya da kanser kolonu delmiş ise ilaç tedavisi ve çok seyrek olarak ilaç tedavi önerilebilmektedir. Bu evredeki hastaların 5 yıl içerisinde %90 sağ kalma olasılıkları bulunmaktadır.
  • Evre III: Kolon kanserinin üçüncü evresinde kanser artık yakında bulunan lenf bezlerine yayılmış durumdadır. Bu evrenin tedavisinde kanserli olan kısım alınarak lenf bezleri çıkarılmaktadır. Bunun yanı sıra, hastaya ilaç tedavi ve nadiren de ışın tedavisi uygulanmaktadır. Bu evredeki bir hastanın 5 yıl sağ kalma olasılığı %45-65 arasındadır.
  • Evre IV: Kolon kanseri evreleri arasında son evre olan bu evrede kanser artık hastanın karaciğer ve benzeri başka organlarına da yayılmış haldedir. Hastalığın bu evresinde artık tedavinin pek bir faydası olmamaktadır. Hastaya ilk olarak endoskopik stentleme, ışın tedavisi ve ilaç tedavi ve buna benzer tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastanın bu tedavi yöntemlerine olumlu cevap vermesi halinde cerrahi yöntem düşünülebilmektedir. Bunun yanı sıra, tümör sebebi ile tam tıkanıklık ya da delinme meydana gelmesi halinde kolonun dışarı ağızlaştırılması biçiminde bir cerrahi girişim söz konusu olabilmektedir.

Son Güncelleme : 03.11.2023 09:05:34
Kolon Kanseri Evreleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kolon Kanseri Evreleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kolon Kanseri Evreleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Kolon kanseri yaşam süresi: Günümüzde en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi de ne yazık ki kolon kanseridir. Günümüzde nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik faktörlere de bağlı olabilir. Bazı hastalar çok kısa bir sürede iyileş...
Sigmoid Kolon
Sigmoid Kolon
Sigmoid kolon, kalın bağırsakların son bölümündeki rektum ve anüsten önceki kısmıdır. Şekli "S" harfine benzemektedir. Sigmoid kolonu uzunluğu 40 santim genişliği ise 7 santimdir.Sigmoid kolonunun göreviKalın bağırsaklarda emilmiş olan suyun, vitamin...
Kolon Ameliyatı Sonrası
Kolon Ameliyatı Sonrası
Kolon Ameliyatı Sonrası, hasta kolon ameliyatı sonrasında ağrı hissedebilir, ancak ilaçlar ile bu ağrılar kontrol altına alınabilmektedir. Özellikle kolon ameliyatı sonrasında hastaya birkaç gün gıda verilmeden sadece serum tedavisi uygulanmaktadır. ...
Adenokarsinom Kolon
Adenokarsinom Kolon
Adenokarsinom kolon, genellikle kolon kanserleri bağırsakta en iç katmanda ortaya çıkan iyi huylu poliplerden kaynaklanır. Ailesinde, kendisinde kolon kanseri öyküsü bulunan, Tip 2 diyabet hastaları, kolon kanseri genlerini taşıyanlarda polip oluşumu...
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri 4 Evre: Kolon yani kalın bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir ve hem erkek cinsiyetinde hem de kadın cinsiyetinde kanser nedenli ölümlerin arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Fakat erken dönemlerinde tanı konulup tedaviye...
Kolon Kanseri Metastaz
Kolon Kanseri Metastaz
Kolon Kanseri Metastaz, Kolon kanseri çevre dokulara, lenf bezlerine ve özellikli karaciğere metastaz yapar. Kalın bağırsağın ilk bir buçuk, iki metrelik kısmına kolon denir. Kolon kanserleri genelde polipler sebep olur. Normalde kalın bağırsak hücre...
Kolon Kanseri Kan Değerleri
Kolon Kanseri Kan Değerleri
Kolon Kanseri Kan Değerleri, İnsan sindirim sisteminin kalın bağırsağa ait bölümü kolon ve rektum denen kısımlardan oluşur. Kalın bağırsağın sonuna denk gelen 20 cm kadarlık kısma rektum denir. Rektumdan ince bağırsağa kadar olan kısmına ise kolon de...
Kolon Ameliyatı
Kolon Ameliyatı
Kolon ameliyatı sindirim sisteminin alt bölümü olan kalın bağırsaklarda (Kolon) meydana gelen kanser hastalığında uygulanmakta olan laparoskopik bir cerrahi türüdür. Kolon dediğimiz yapı sadece kalın bağırsak olarak karşımıza çıkmaz, aynı zamanda kol...
Kolon
Kolon
Kolon, Beslenme düzenli ve her gün yapılması gereken bir ihtiyaçtır. Vücuda alınan besinler bir kısmını bünyesine alır. Fazlalık olan kısmında vücut dışına atmak için çalışır. Mide kısmında üretilen besinlerin artığı ince bağırsağa gönderilir. İnce b...
Kolon Kanseri İlaçları
Kolon Kanseri İlaçları
Kolon kanseri ilaçları günümüzde ilaç sektörünün gelişmesi sayesinde yaşlı hastalarda ve kemoterapi gören hastalarda uygulanan ve tedavinin rahatça yapılmasına olanak sağlayan ilaçlardır. Kolon kanserinin tedavisinde günümüzde 5-FU, folinik asit, Xel...
Kolon Hastalığı
Kolon Hastalığı
Kolon hastalığı, sindirim sisteminde kalın bağırsaktaki bir hastalıktır. Kalın bağırsağın son 20 cm kadar bölümü rektum, sonraki ince bağırsaklara kadar olan kısımda kolon olarak tanımlanır. Rektum ve kolon birleşim yeri ise sigmoid kolon olarak tanı...
Kolon Kanseri Çeşitleri
Kolon Kanseri Çeşitleri
Kolon kanseri çeşitleri, çok fazla sayıdadır ve bunların aldıkları isimlerin ortaya çıktıkları hücrelerden alındığını görebiliriz. Adenokarsinomlar, yassı (Skuamöz) hücreli kanserler, karsinoid, sarkomlar ve lenfomalar olarak adlandırıldıklarını göre...

 

Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Sigmoid Kolon
Kolon Ameliyatı Sonrası
Adenokarsinom Kolon
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri Metastaz
Kolon Kanseri Kan Değerleri
Kolon Ameliyatı
Kolon
Kolon Kanseri İlaçları
Kolon Hastalığı
Kolon Kanseri Çeşitleri
Sağ Kolon Kanseri
Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Çeşitleri
Kolon Ca
Kolon Kanseri Evreleri
Kolon Kanseri Testi
Spastik Kolon Diyeti
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel
Kolon Kanseri Kemoterapi
Kolon Ca Ameliyatı
Kolon Kanseri Beslenme
Kolon Polipleri
Kolon Tümörü
Spastik Kolon
Kolon Kanseri
İrritabl Kolon Sendromu
Kolon Sendromu
Popüler İçerik
Sağ Kolon Kanseri
Sağ Kolon Kanseri
Sağ kolon kanseri, Bağırsağın tıptaki diğer adı kolon olarak da geçmektedir. Sindirim sisteminin bir bölümüdür. Sağ kolon kanseri, sindirim bölümünün ...
Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Kanseri Ameliyatı, kolon kanseri tedavisi için çoğunlukla genel cerrahi, onkoloji, gastroentoroji ve radyoloji birimlerinin uzman doktorları ile...
Kolon Çeşitleri
Kolon Çeşitleri
Kolon Çeşitleri, Kolon; binalardaki taşıyıcı sisteme denir. Yapılardaki dış ve iç etkenlerden oluşan kuvveti, zemin ve temele aktarır. Boyutları ise ...
Kolon Ca
Kolon Ca
Kolon Ca, kalın bağırsak kanserinin tıbbi olarak kullanılan adıdır. Kolon yani kalın bağırsakta meydana gelen kanser hücrelerinin oluşturduğu tümörler...
Kolon Kanseri Testi
Kolon Kanseri Testi
Kolon kanseri testi doktorun gerekli gördüğü durumlarda ve aile geçmişinde kolon kanseri bulunan kişilere uygulanan testlerdir. Kolon kanseri tanısı k...
Spastik Kolon Diyeti
Spastik Kolon Diyeti
Spastik kolon diyeti, spastik kolon diğer adıyla irritabl bağırsak sendromu hastalarda farklı etkiler gösteren bir rahatsızlıktır. Bu nedenle ortaya ç...
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel, Bu kanser türü tedavisi, giderek artan bilimsel araştırmalara göre şifalı bitkilerin tıbbi tedavi amacıyla kullanılan...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Sigmoid Kolon
Kolon Ameliyatı Sonrası
Adenokarsinom Kolon
Kolon Kanseri 4 Evre
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023