Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kolon Çeşitleri

Kolon Çeşitleri

Kolon Çeşitleri, Kolon; binalardaki taşıyıcı sisteme denir. Yapılardaki dış ve iç etkenlerden oluşan kuvveti, zemin ve temele aktarır. Boyutları ise yönetmeliklerde belirtildiği gibi yapılır. Dikdörtgen kolonların en küçük boyutu 250 mm'den ve en kesit alanı 7500 cm2'den daha az olmamalıdır. Dairesel kolonun çapı ise en az 300 mm olma koşulu vardır.

Eski dönemlerde kolonlar; Geçmişte kolonlar, taş ve ağaçtan yapılmakta idi. Gelişen teknoloji ile çimento ve çelikten imal edilmeye başladı. Eski Mısır'da MÖ 2600'lü yıllarda ilk kolon çalışmalarının bulgularını görmek mümkündür. Bu çağda yapılan tapınakların kolonları taş kalıplardan meydana getirildiği görülmektedir. Perslere ait tapınaklarda da kolon kullanımı yaygın olduğu tespit edilmiştir. Buna örnek olarak ise Apadana Tapınağı gösterilebilir. 70x70 metre ebatlarında olan Apadana Tapınağı'nda birçok kolon kullanılmış olup, bu kolonların büyük bir kısmı günümüzde hala ayakta durmaktadır. Geçmişte yapılan kolonlar birçok ebatlarda yapıldığını görmekteyiz. Örnek, Kesme taşların üst üste dizilmesi ile meydana getirilenler. Bunun yanında bazı kolonlar ise yontulma ile oluşturulmuş, tek parçadan oluşan yapılardır.

Kolon yapımında kullanılan birleştirme teknikleri


Örgü çubukları ile bağlantı; Çubuklar, birleşik kesitli kolonun her bir eğimi eğik ve yatay çubukları diğerine bağlar. 3-4 m uzunluğundaki bu çubuklar, fazla yük taşıyamaz ve bunun için büyük kesitli profil kullanılmalıdır.

Bağ levhaları ile bağlantı; Kolon profilleri dikdörtgen biçimde kesilmiş çelik levhalarla birbirine bağlanır. Bağ levhalarının kalınlığı en az 8 mm olmalı ve kullanılan profillerin yüksekliğinin ise 0,8 – 1 katı olmalıdır. Bu tür kolonlarda en az 3 adet bağ levha bulunmalıdır.

Kolon yapma teknikleri; Perde ve kolonların yerleri kolon aplikasyon planından alınan bilgiler doğrultusunda yola çıkarak belirlenir. Bunun doğru biçimde yapılması ip iskelesi ile mümkündür. Kolon aplikasyon planında perde kolonlar, perde duvarların kolonların her iki yöndeki aks ölçüleri yazılmıştır. Ayrıca kolonların ismi, ebatları, içindeki boyuna donatı ve çapı ile etriye bilgileri kolon aplikasyon planından alınarak uygulanır. Kolon aplikasyon planına göre düzenlenen ip iskelesi ile belirlenen perde ve kolon yerleri 50x100mm'lik kuşaklarla (Izgaralarla) belirlenir.

Yuvarlak Kolon Kalıpları; Kalıplar çıtalarla yapılır. Çıta kalınlığı hesaba katılarak derz açılan tahtaların yan yana konmasıyla daire şeklinde çıtalar çakılıp iki parça halinde hazırlanır. Daha sonra birleştirilerek dört taraftan kuşaklarla takviye edilir. Bu kuşaklar bir metre aralıklarla yapılmalı, ortalarına 6'lık demirlerden sarılarak sıkıştırılmalıdır. Beşgen, altıgen, sekizgen, uçları yarım daire kesitli ve iki ucu pahlı kolon kalıplar da aynı usule göre hazırlanır.

Kolon nasıl yapılır?

 • Kolon aplikasyon planına göre kolon ve perde yerleri tespit edilir.
 • Kolon kesitlerini çizerek kanatların ölçüleri belirlenmelidir.
 • Kolon kanatları hazırlanmalıdır.
 • Kolon kalıbını dikey olarak yerine koyup iki yandan takviyelerle bağlanmalıdır.
 • Hazırlanan kolon kanatları birbirine çivi ya da benzeri bir elemanla tutturulmalı, açık yüzü de alttan üstten tahta ile kapatılmalıdır.
 • Kolon yüksekliklerini ip çekerek işaretlenmeli, fazla kısımları ise testere yardımıyla kesilmelidir.
 • Geniş kolon çeşitleri ve perdelerde bağlantı çubukları kullanılır. Çubukların uçlarına gelen çiroz ya da kilitler yardımıyla kalıp ayarları yapılır sıkma ya da gevşetme şeklinde genişliğinin ayarı yapılır.

Kolon çeşitleri

 • L Profilli Kolonlar
 • H Profilli Kolonlar
 • U Profilli Kolonlar
 • Tek Parça Kolonlar
 • Kare Profilli Kolonlar
 • Dikdörtgen Profilli Kolonlar
 • Yuvarlak Boru Kolonlar
 • Birleşik Çelik Kolonlar Karışık Birleşimli Kolonlar
 • Kaynaklama ile Oluşturulan Kolonlar
Son Güncelleme : 21.01.2024 08:17:14
Kolon Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kolon Çeşitleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kolon Çeşitleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Kolon kanseri yaşam süresi: Günümüzde en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi de ne yazık ki kolon kanseridir. Günümüzde nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik faktörlere de bağlı olabilir. Bazı hastalar çok kısa bir sürede iyileş...
Sigmoid Kolon
Sigmoid Kolon
Sigmoid kolon, kalın bağırsakların son bölümündeki rektum ve anüsten önceki kısmıdır. Şekli "S" harfine benzemektedir. Sigmoid kolonu uzunluğu 40 santim genişliği ise 7 santimdir.Sigmoid kolonunun göreviKalın bağırsaklarda emilmiş olan suyun, vitamin...
Kolon Ameliyatı Sonrası
Kolon Ameliyatı Sonrası
Kolon Ameliyatı Sonrası, hasta kolon ameliyatı sonrasında ağrı hissedebilir, ancak ilaçlar ile bu ağrılar kontrol altına alınabilmektedir. Özellikle kolon ameliyatı sonrasında hastaya birkaç gün gıda verilmeden sadece serum tedavisi uygulanmaktadır. ...
Adenokarsinom Kolon
Adenokarsinom Kolon
Adenokarsinom kolon, genellikle kolon kanserleri bağırsakta en iç katmanda ortaya çıkan iyi huylu poliplerden kaynaklanır. Ailesinde, kendisinde kolon kanseri öyküsü bulunan, Tip 2 diyabet hastaları, kolon kanseri genlerini taşıyanlarda polip oluşumu...
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri 4 Evre: Kolon yani kalın bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir ve hem erkek cinsiyetinde hem de kadın cinsiyetinde kanser nedenli ölümlerin arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Fakat erken dönemlerinde tanı konulup tedaviye...
Kolon Kanseri Metastaz
Kolon Kanseri Metastaz
Kolon Kanseri Metastaz, Kolon kanseri çevre dokulara, lenf bezlerine ve özellikli karaciğere metastaz yapar. Kalın bağırsağın ilk bir buçuk, iki metrelik kısmına kolon denir. Kolon kanserleri genelde polipler sebep olur. Normalde kalın bağırsak hücre...
Kolon Kanseri Kan Değerleri
Kolon Kanseri Kan Değerleri
Kolon Kanseri Kan Değerleri, İnsan sindirim sisteminin kalın bağırsağa ait bölümü kolon ve rektum denen kısımlardan oluşur. Kalın bağırsağın sonuna denk gelen 20 cm kadarlık kısma rektum denir. Rektumdan ince bağırsağa kadar olan kısmına ise kolon de...
Kolon Ameliyatı
Kolon Ameliyatı
Kolon ameliyatı sindirim sisteminin alt bölümü olan kalın bağırsaklarda (Kolon) meydana gelen kanser hastalığında uygulanmakta olan laparoskopik bir cerrahi türüdür. Kolon dediğimiz yapı sadece kalın bağırsak olarak karşımıza çıkmaz, aynı zamanda kol...
Kolon
Kolon
Kolon, Beslenme düzenli ve her gün yapılması gereken bir ihtiyaçtır. Vücuda alınan besinler bir kısmını bünyesine alır. Fazlalık olan kısmında vücut dışına atmak için çalışır. Mide kısmında üretilen besinlerin artığı ince bağırsağa gönderilir. İnce b...
Kolon Kanseri İlaçları
Kolon Kanseri İlaçları
Kolon kanseri ilaçları günümüzde ilaç sektörünün gelişmesi sayesinde yaşlı hastalarda ve kemoterapi gören hastalarda uygulanan ve tedavinin rahatça yapılmasına olanak sağlayan ilaçlardır. Kolon kanserinin tedavisinde günümüzde 5-FU, folinik asit, Xel...
Kolon Hastalığı
Kolon Hastalığı
Kolon hastalığı, sindirim sisteminde kalın bağırsaktaki bir hastalıktır. Kalın bağırsağın son 20 cm'ye kadar bölümü rektum, sonraki ince bağırsaklara kadar olan kısımda kolon olarak tanımlanır. Rektum ve kolon birleşim yeri ise sigmoid kolon olarak t...
Kolon Kanseri Çeşitleri
Kolon Kanseri Çeşitleri
Kolon kanseri çeşitleri, çok fazla sayıdadır ve bunların aldıkları isimlerin ortaya çıktıkları hücrelerden alındığını görebiliriz. Adenokarsinomlar, yassı (Skuamöz) hücreli kanserler, karsinoid, sarkomlar ve lenfomalar olarak adlandırıldıklarını göre...

 

Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Sigmoid Kolon
Kolon Ameliyatı Sonrası
Adenokarsinom Kolon
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri Metastaz
Kolon Kanseri Kan Değerleri
Kolon Ameliyatı
Kolon
Kolon Kanseri İlaçları
Kolon Hastalığı
Kolon Kanseri Çeşitleri
Sağ Kolon Kanseri
Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Çeşitleri
Kolon Ca
Kolon Kanseri Evreleri
Kolon Kanseri Testi
Spastik Kolon Diyeti
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel
Kolon Kanseri Kemoterapi
Kolon Ca Ameliyatı
Kolon Kanseri Beslenme
Kolon Polipleri
Kolon Tümörü
Spastik Kolon
Kolon Kanseri
İrritabl Kolon Sendromu
Kolon Sendromu
Popüler İçerik
Sağ Kolon Kanseri
Sağ Kolon Kanseri
Sağ kolon kanseri, Bağırsağın tıptaki diğer adı kolon olarak da geçmektedir. Sindirim sisteminin bir bölümüdür. Sağ kolon kanseri, sindirim bölümünün ...
Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Kanseri Ameliyatı, kolon kanseri tedavisi için çoğunlukla genel cerrahi, onkoloji, gastroentoroji ve radyoloji birimlerinin uzman doktorları ile...
Kolon Ca
Kolon Ca
Kolon Ca, kalın bağırsak kanserinin tıbbi olarak kullanılan adıdır. Kolon yani kalın bağırsakta meydana gelen kanser hücrelerinin oluşturduğu tümörler...
Kolon Kanseri Evreleri
Kolon Kanseri Evreleri
Kolon Kanseri Evreleri, Kolon kanserinin hangi derecede yayıldığını anlayabilmek amacı ile evreleme yöntemi uygulanmaktadır. Kalın bağırsak kanseri ...
Kolon Kanseri Testi
Kolon Kanseri Testi
Kolon kanseri testi doktorun gerekli gördüğü durumlarda ve aile geçmişinde kolon kanseri bulunan kişilere uygulanan testlerdir. Kolon kanseri tanısı k...
Spastik Kolon Diyeti
Spastik Kolon Diyeti
Spastik kolon diyeti, spastik kolon diğer adıyla irritabl bağırsak sendromu hastalarda farklı etkiler gösteren bir rahatsızlıktır. Bu nedenle ortaya ç...
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel, Bu kanser türü tedavisi, giderek artan bilimsel araştırmalara göre şifalı bitkilerin tıbbi tedavi amacıyla kullanılan...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Sigmoid Kolon
Kolon Ameliyatı Sonrası
Adenokarsinom Kolon
Kolon Kanseri 4 Evre
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024