Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Kolon Kanseri Yaşam Süresi

Kolon kanseri yaşam süresi: Günümüzde en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi de ne yazık ki kolon kanseridir. Günümüzde nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik faktörlere de bağlı olabilir. Bazı hastalar çok kısa bir sürede iyileşme gözükürken bazı hastalarda ise uzun zaman alabilmektedir. Kolon kanseri ne kadar erken...

Sigmoid Kolon

Sigmoid kolon, kalın bağırsakların son bölümündeki rektum ve anüsten önceki kısmıdır. Şekli "S" harfine benzemektedir. Sigmoid kolonu uzunluğu 40 santim genişliği ise 7 santimdir.Sigmoid kolonunun göreviKalın bağırsaklarda emilmiş olan suyun, vitaminlerin ve suyun dışkı olarak atılmak üzer...

Kolon Ameliyatı Sonrası

Kolon Ameliyatı Sonrası, hasta kolon ameliyatı sonrasında ağrı hissedebilir, ancak ilaçlar ile bu ağrılar kontrol altına alınabilmektedir. Özellikle kolon ameliyatı sonrasında hastaya birkaç gün gıda verilmeden sadece serum tedavisi uygulanmaktadır. Kolon ameliyatından sonra idrar kesesi, dalak, vajina, rahim ve idrar yolu gibi bazı komşu ol...

Adenokarsinom Kolon

Adenokarsinom kolon, genellikle kolon kanserleri bağırsakta en iç katmanda ortaya çıkan iyi huylu poliplerden kaynaklanır. Ailesinde, kendisinde kolon kanseri öyküsü bulunan, Tip 2 diyabet hastaları, kolon kanseri genlerini taşıyanlarda polip oluşumu riski daha fazla olur. Poliplerin çoğunluğu iyi huylu olurlar. Fakat adenomatöz poliplerde a...

Kolon Kanseri 4 Evre

Kolon Kanseri 4 Evre: Kolon yani kalın bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir ve hem erkek cinsiyetinde hem de kadın cinsiyetinde kanser nedenli ölümlerin arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Fakat erken dönemlerinde tanı konulup tedaviye başlandığı zaman tedavisi en olanaklı kanserler arasında yer almaktadır. Erken evrede t...

Kolon Kanseri Metastaz

Kolon Kanseri Metastaz, Kolon kanseri çevre dokulara, lenf bezlerine ve özellikli karaciğere metastaz yapar. Kalın bağırsağın ilk bir buçuk, iki metrelik kısmına kolon denir. Kolon kanserleri genelde polipler sebep olur. Normalde kalın bağırsak hücreleri görevlerini tamamlar sonra ölürler ve dışkı ile atılırlar. Ölen bu hücrelerin yerine yen...

Kolon Kanseri Kan Değerleri

Kolon Kanseri Kan Değerleri, İnsan sindirim sisteminin kalın bağırsağa ait bölümü kolon ve rektum denen kısımlardan oluşur. Kalın bağırsağın sonuna denk gelen 20 cm kadarlık kısma rektum denir. Rektumdan ince bağırsağa kadar olan kısmına ise kolon denir. Rektuma oranla daha uzundur. Bazı insanlarda 150 cm'ye kadar olduğu ölçülmüştür. Diğer v...

Kolon Ameliyatı

Kolon ameliyatı sindirim sisteminin alt bölümü olan kalın bağırsaklarda (Kolon) meydana gelen kanser hastalığında uygulanmakta olan laparoskopik bir cerrahi türüdür. Kolon dediğimiz yapı sadece kalın bağırsak olarak karşımıza çıkmaz, aynı zamanda kolonun son bölümü dediğimiz rektum da bu yapı içerisinde yer almaktadır. Sindirim sisteminin ça...

Kolon

Kolon, Beslenme düzenli ve her gün yapılması gereken bir ihtiyaçtır. Vücuda alınan besinler bir kısmını bünyesine alır. Fazlalık olan kısmında vücut dışına atmak için çalışır. Mide kısmında üretilen besinlerin artığı ince bağırsağa gönderilir. İnce bağırsağa ulaşan besinlerin bir kısmı emilir. Besinlerin emilmeyen kısmı ise kalın bağırsağa y...

Kolon Kanseri İlaçları

Kolon kanseri ilaçları günümüzde ilaç sektörünün gelişmesi sayesinde yaşlı hastalarda ve kemoterapi gören hastalarda uygulanan ve tedavinin rahatça yapılmasına olanak sağlayan ilaçlardır. Kolon kanserinin tedavisinde günümüzde 5-FU, folinik asit, Xeloda, Camptosar, Eloxatin, Bevakizumab, Penitumumab ve Setuksimab olarak karşımıza çıkmaktadır...

Kolon Hastalığı

Kolon hastalığı, sindirim sisteminde kalın bağırsaktaki bir hastalıktır. Kalın bağırsağın son 20 cm'ye kadar bölümü rektum, sonraki ince bağırsaklara kadar olan kısımda kolon olarak tanımlanır. Rektum ve kolon birleşim yeri ise sigmoid kolon olarak tanımlanır. Kolondan başlayan hastalığa kolon kanseri denir. Bu kolon hastalığıdır. Kolonun iç...

Kolon Kanseri Çeşitleri

Kolon kanseri çeşitleri, çok fazla sayıdadır ve bunların aldıkları isimlerin ortaya çıktıkları hücrelerden alındığını görebiliriz. Adenokarsinomlar, yassı (Skuamöz) hücreli kanserler, karsinoid, sarkomlar ve lenfomalar olarak adlandırıldıklarını görebildiğimiz bu kanser türlerinin bazı riski artıran durumlarda daha sık yaşandığını görebilmek...

Sağ Kolon Kanseri

Sağ kolon kanseri, Bağırsağın tıptaki diğer adı kolon olarak da geçmektedir. Sindirim sisteminin bir bölümüdür. Sağ kolon kanseri, sindirim bölümünün kolon ve rektum bölümünde meydana gelmektedir. İnce bağırsaktan sindirilmemiş olarak gelen gıda atıkları ilerletilerek bir kısmı karıştırılır. Diğer atıkların içindeki su ve tuz emilir, ...

Kolon Kanseri Ameliyatı

Kolon Kanseri Ameliyatı, kolon kanseri tedavisi için çoğunlukla genel cerrahi, onkoloji, gastroentoroji ve radyoloji birimlerinin Uzman doktorları ile çalışılmaktadır. Kolon kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler öncelikle cerrahi işlem, kemoterapi, radyoterapi ve hedefli tedaviler şeklinde yer almaktadır.Kolon Kanse...

Kolon Çeşitleri

Kolon Çeşitleri, Kolon; binalardaki taşıyıcı sisteme denir. Yapılardaki dış ve iç etkenlerden oluşan kuvveti, zemin ve temele aktarır. Boyutları ise yönetmeliklerde belirtildiği gibi yapılır. Dikdörtgen kolonların en küçük boyutu 250 mm'den ve en kesit alanı 7500 cm2'den daha az olmamalıdır. Dairesel kolonun çapı ise en az 300 mm olma koşulu...

Kolon Ca

Kolon Ca, kalın bağırsak kanserinin tıbbi olarak kullanılan adıdır. Kolon yani kalın bağırsakta meydana gelen kanser hücrelerinin oluşturduğu tümörler ile yayılan kanser hastalığı kolon Ca diye tanımlanır. Son derece rahatsız eden fakat erken tanıyla tedavisi mümkün olabilen bir kanser türüdür. Kolon kanserine yakalanan kişiler genellikle ha...

Kolon Kanseri Evreleri

Kolon Kanseri Evreleri, Kolon kanserinin hangi derecede yayıldığını anlayabilmek amacı ile evreleme yöntemi uygulanmaktadır. Kalın bağırsak kanseri ya da tıp dilindeki söylenişi ile kolon kanseri evreleri genel olarak 1932 senesinde Dukes tarafından tanımlanan sınıflamaya göre yapılmaktadır.Kolon Kanseri Evreler...

Kolon Kanseri Testi

Kolon kanseri testi doktorun gerekli gördüğü durumlarda ve aile geçmişinde kolon kanseri bulunan kişilere uygulanan testlerdir. Kolon kanseri tanısı koyulabilmesi için yapılabilecek birçok test bulunmaktadır. Ancak bunlar içerisinde en çok kolonoskopi işlemi uygulanmaktadır. Kişide kolon kanseri olduğu ya da olabileceği şüphesi bulunuyorsa b...

Spastik Kolon Diyeti

Spastik kolon diyeti, spastik kolon diğer adıyla irritabl bağırsak sendromu hastalarda farklı etkiler gösteren bir rahatsızlıktır. Bu nedenle ortaya çıkan kasılmalar, kramplar hastalarda farklı etkilere neden olmaktadır. Bunlar rahatsız edici düzeyde olsa da hastalar tarafından yaşam tarzı olarak benimsenebilmektedir. Bazı hallerde etkilerin...

Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel

Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel, bu kanser türü tedavisi, giderek artan bilimsel araştırmalara göre şifalı bitkilerin tıbbi tedavi amacıyla kullanılan doğal ve bitkisel ürünlerin yararını gösteriyor. Şifalı bitkiler ile hazırlanan kürler ile birçok insan kanser hastalığından kurtulmuştur. Özellikle kudret narı birçok hastalığa iyi gelen...

Kolon Kanseri Kemoterapi

Kolon kanseri kemoterapi, Kemoterapinin amacı hastada yeni tümörlerin oluşumunu engellemek. Vücuttan tamamen çıkarılamayan tümörlerin oluşturduğu rahatsızlıkları ortadan kaldırmak için verilmektedir. Kolon kanseri kemoterapi hastalığın evresine göre verilir. Ayrıca hastanın özelliklerine göre tedavi süreci planlanmaktadır. Her hastanı...

Kolon Ca Ameliyatı

Kolon CA ameliyatı, steriliteye fazlasıyla dikkat edilmesi gereken ameliyatlardan biridir. Hastanın batın bölgesinde açılan kesi ile kanserli dokunun olduğu bölgeye ulaşılır. Bağırsak iki taraftan kelmpler ile tutturulur. Klemp dediğimiz alet arasına aldığı dokuyu sıkıştırır fakat dokunun asıl yapısına zarar vermez. Bilindiği üzere bağırsak ...

Kolon Kanseri Beslenme

Kolon kanseri beslenme alışkanlıklarından doğan bir hastalık türü değildir. Ancak beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilerinin ciddi şekilde yansıdığı ve hastalığın ilerlemesi üzerinde etki yarattığı hastalık türleri arasında yer almaktadır. Araştırmacılara göre kanserin %15-35 arasındaki bir oranla beslenme alışkanlıkları değiştirilerek ö...

Kolon Polipleri

Kolon polipleri, hemen hemen her yaşta görülebilecek bir durum olsa bile aslında özellikle yetişkinlerde ortaya çıkan bir problemdir. Kolon adı verilen bağırsaklarda oluşan bu polipler, bağırsağın iç kısımlarında oluşum göstermektedir. Polipler bağırsak içerisinde meydana gelen anormal büyümelerdir. İlk başlarda son derece zararsız olan bu p...

Kolon Tümörü

Kolon tümörü, bir diğer adıyla kalın bağırsak kanseri olarak bilinmektedir. Kalın bağırsak içerisinde bulunan hücrelerin kendi kendine farklılaşarak değişik yapıları oluşturmasıyla kanser oluşur. Oluşan kanser hücreleri her geçen gün biraz daha gelişeceği için diğer tümörlerde olduğu gibi kolon tümöründe de tedavi gerekecektir. Bu gibi hasta...

Spastik Kolon

Spastik kolon, Bağırsakta meydana gelen görevini yerine getirmedeki bozukluğa spastik kolon ya da irritabl bağırsak sendromu adı verilmektedir. Spastik kolon rahatsızlığında aslında bağırsaklarda bir sorun olmamakta ve bağırsaklar mikroskop aracılığı ile incelense dahi bir sorun görülmemektedir. Bunun yanı sıra, bağırsakların görevini y...

Kolon Kanseri

Kolon kanseri, toplumda insanları etkileyen yaygın kanser türleri arasındadır. En fazla 50 yaş üstündeki kişileri etkiler ve cinsiyet farkı olmaksızın görülür. Kolon kanserinin ortaya çıkışı bazı hücrelerdeki anormal çoğalmanın sonucunda gerçekleşir. Bu şekilde oluşan tümörler iyi huylu ve kötü huylu olabilir. Kalın bağırsak kanseri olarak d...

İrritabl Kolon Sendromu

İrritabl kolon sendromu, günümüz toplumumuzda yaygın bir şekilde görülen bir rahatsızlıktır. Bu sendromun görüldüğü insanlarda hiçbir şekilde bağırsaklarda ya da diğer başka organlarda herhangi bir bozukluk görülmez. Hatta insanların yaptırmış oldukları tahlillerde ve tetkiklerde bile herhangi bir anormalliğe rastlanmaz. Bu nedenle bu hastal...

Kolon Sendromu

Kolon Sendromu, yapısal değil fonksiyonel bir sekte olarak nitelendirilir. Ağrı şişkinlik ve boşaltım konusunda sekteye uğrayan kişilerde yapılan testler neticesinde herhangi bir organik bozukluk veya patolijik bulgu olmaması genellikle kolon sendromunu düşündürür. Bu sebepten ötürü doktora detaylı blgi vermek ve şikâyetleri iletmek h...

 

Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Sigmoid Kolon
Kolon Ameliyatı Sonrası
Adenokarsinom Kolon
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri Metastaz
Kolon Kanseri Kan Değerleri
Kolon Ameliyatı
Kolon
Kolon Kanseri İlaçları
Kolon Hastalığı
Kolon Kanseri Çeşitleri
Sağ Kolon Kanseri
Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Çeşitleri
Kolon Ca
Kolon Kanseri Evreleri
Kolon Kanseri Testi
Spastik Kolon Diyeti
Kolon Kanseri Tedavisi Bitkisel
Kolon Kanseri Kemoterapi
Kolon Ca Ameliyatı
Kolon Kanseri Beslenme
Kolon Polipleri
Kolon Tümörü
Spastik Kolon
Kolon Kanseri
İrritabl Kolon Sendromu
Kolon Sendromu
Popüler İçerik
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Kolon kanseri yaşam süresi: Günümüzde en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi de ne yazık ki kolon kanseridir. Günümüzde nedeni tam olarak...
Sigmoid Kolon
Sigmoid Kolon
Sigmoid kolon, kalın bağırsakların son bölümündeki rektum ve anüsten önceki kısmıdır. Şekli "S" harfine benzemektedir. Sigmoid kolonu uzunluğu 40 sant...
Kolon Ameliyatı Sonrası
Kolon Ameliyatı Sonrası
Kolon Ameliyatı Sonrası, hasta kolon ameliyatı sonrasında ağrı hissedebilir, ancak ilaçlar ile bu ağrılar kontrol altına alınabilmektedir. Özellikle k...
Adenokarsinom Kolon
Adenokarsinom Kolon
Adenokarsinom kolon, genellikle kolon kanserleri bağırsakta en iç katmanda ortaya çıkan iyi huylu poliplerden kaynaklanır. Ailesinde, kendisinde kolon...
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri 4 Evre
Kolon Kanseri 4 Evre: Kolon yani kalın barsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir ve hem erkek cinsiyetinde hem de kadın cinsiyetinde kanser neden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kolon Kanseri Yaşam Süresi
Sigmoid Kolon
Kolon Ameliyatı Sonrası
Adenokarsinom Kolon
Kolon Kanseri 4 Evre
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024